Medische screening

Voor alle deelnemers aan de HandbikeBattle is het van belang dat zij medisch verantwoord trainen en deelnemen aan de HBB. Om eventuele gezondheidsrisico's te beperken is een recente medische screening verplicht. De medische screening voor de teamdeelnemers wordt geregeld door de testafnemers van de revalidatieteams.

Zowel teamdeelnemers als individuele deelnemers dienen de Lausanneverklaring ingevuld mee te nemen naar de screening door de arts.

De medische screening voor individuele deelnemers dient  z.s.m. plaats te vinden na de voorlopige inschrijving. In de Medische beslisboom vindt u de voorwaarden die op u van toepassing zijn. U dient het Screeningsdocument individuele deelnemer in te laten vullen door uw (revalidatie)-arts. Dit kan op twee manieren:

1) het word-document wordt gedownload op de p.c. van de arts, tijdens de screening ingevuld en rechtstreeks vanuit het emailadres van de arts gemaild naar medisch@handbikebattle.nl (heeft onze voorkeur en een handtekening is dan niet nodig).

2) Het word-document wordt op papier ingevuld door de arts en de door de arts ondertekende versie wordt door de deelnemer ingescand en gemaild naar medisch@handbikebattle.nl  

Het hangt er van af wat de voorkeur heeft van de screenende arts (houd hier dus rekening mee, d.w.z. zowel Lausanne ingevuld meenemen als een papieren versie van het screeningsdocument individuele deelnemer).

Belangrijke verbetering in de procedure vanaf 2018 is dat er nauw contact zal zijn tussen de HBB-arts en de screenende artsen van zowel  individuele als teamdeelnemers. De screenend arts tekent voor verantwoorde deelname aan de Battle. Bij twijfel zal er contact worden gelegd met de screenende arts.