Medische screening

Voor alle deelnemers van de HandbikeBattle is het van belang dat zij medisch verantwoord trainen en deelnemen aan de HandbikeBattle. Om eventuele gezondheidsrisico's te beperken is een recente medische screening verplicht. De medische screening voor de teamdeelnemers wordt geregeld door de testafnemers van de revalidatieteams.

Zowel teamdeelnemers als individuele deelnemers moeten de Lausanneverklaring invullen via een beveiligd online systeem dat momenteel gebouwd wordt. Nadere instructies volgen binnenkort.

De medische screening voor individuele deelnemers dient  z.s.m. plaats te vinden na de voorlopige inschrijving. In de Medische beslisboom vindt u de voorwaarden die op u van toepassing zijn. U dient het Screeningsdocument online in te laten vullen door uw (revalidatie)-arts. Nadere instructies hiervoor volgen nog.

Er zal ook in 2019 is nauw contact zijn tussen de arts van de HandbikeBattle de HBB-arts en de screeningsartsen van de  individuele deelnemers en de teamdeelnemers. De screeneningsarts tekent voor verantwoorde deelname aan de Battle. Bij twijfel zal er contact worden gelegd met de screeningsarts.