Mijn naam is Ingrid Kouwijzer. Ik ben bewegingswetenschapper en ben vorig jaar voor het eerst in aanraking gekomen met de HandbikeBattle door de classificaties voor het evenement. Samen met classifier Kees van Breukelen ben ik de centra langsgegaan om de deelnemers van de Battle te classificeren. Het enthousiasme en de teamspirit van alle deelnemers zijn de twee dingen die mij daarbij het meeste zijn bijgebleven. Allerlei uiteenlopende redenen werden gegeven om mee te doen: uitdaging aangaan, eigen record van een vorig jaar verbeteren, winnen van een teamgenoot, met een groep of een buddy trainen, zelf fitter worden en natuurlijk jezelf overtreffen. Het leuke aan de Battle vind ik dat al deze aspecten er in terugkomen en iedereen op zijn eigen manier zijn doelen na kan streven. Iedereen is echt een ander mens na die week in Oostenrijk. De wedstrijd heeft tot doel om deelnemers fitter en actiever te maken en uit onderzoek blijkt dat dit inderdaad het geval is. De verwachting is dat er ook mentale effecten zijn, zoals een toename in vertrouwen in eigen capaciteit omdat deelnemers echt een overwinning behalen op zichzelf. Het onderzoek is tot nu toe kleinschalig geweest, maar vanaf dit jaar kunnen we door subsidies van het Revalidatiefonds en Stichting Mitialto grootschaliger onderzoek gaan doen. Ik ben daarom ook heel blij dat ik de komende vier jaar het onderzoek mag gaan voortzetten en uitbreiden. Het is erg belangrijk om alle deelnemers zo goed mogelijk in kaart te brengen zodat we goed grip krijgen op de effecten van de Battle en de oorzaken van die effecten. Met name het monitoren van alle trainingen is erg belangrijk! Zo krijgen we informatie over de beste trainingsmethode in de handbike, iets waar nu nog erg weinig bekend over is. De resultaten worden teruggekoppeld naar de centra en de deelnemers, zodat zij hun training kunnen optimaliseren. Het doel is om uiteindelijk een richtlijn te ontwikkelen met daarin informatie over de beste trainingsmethode in de handbike. Deze kennis kan dan ook weer in therapie worden ingezet. Zo kunnen we met z’n allen zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen! 
 
Dagelijkse begeleiding door:
Dr. Sonja de Groot, Reade Amsterdam & Centrum voor Bewegingswetenschappen, UMCG, Groningen
Dr. Linda Valent, Heliomare Wijk aan Zee
 
Dit promotieonderzoek zal plaatsvinden aan de Rijksuniversiteit Groningen