De afgelopen 2 jaar blijkt de uitleen/verhuur van de KNWU aan deelnemers van de Battle "uit de hand te zijn gelopen". Het aantal uitgeleende bikes was zo groot dat er een tekort was voor talenten of andere breedtesportactiviteiten. Daarnaast hielden de huurders zich niet aan de maximale huurtijd van 4 maanden en niet altijd werden de bikes door huurders zelf netjes teruggebracht. De bikes kwamen bovendien vaak terug in een dusdanige staat dat ze compleet moesten worden gereviseerd om ze weer te kunnen verhuren.

Vanaf 2018 veranderen de regels:

De KNWU verhuurt alleen handbikes aan deelnemers van de HandbikeBattle die al bezig zijn om zelf een vastframe handbike aan te schaffen. Zij kunnen dan ter overbrugging voor een periode van maximaal 4 maanden een handbike bij ons huren voor 25 euro per maand. Daarnaast dient een borg van 200 euro contant bij de KNWU te worden betaald bij het ophalen van de fiets. Mocht de levering van de nieuwe handbike iets langer duren dan de periode van 4 maanden dan kan in overleg de verhuurperiode verlengd worden. Maar dan dient er wel een orderbevestiging van de bestelling van de eigen handbike overlegd te worden. Uiteraard dienen handbikes weer volledig tip top terug te worden gebracht naar de KNWU.

Jaap van Egdom, Mechanieker KNWU Paracycling