Onderzoek

Achtergrond

Het doel van de HandbikeBattle is om mensen actief en fit te laten worden door hen een uitdaging te bieden die stimuleert om zelfstandig en met anderen intensief te gaan trainen in de handbike. De HandbikeBattle is een wedstrijd, maar het belangrijkste is dat de deelnemer de finish haalt en daardoor vertrouwen krijgt in zijn eigen capaciteiten en ook andere doelen durft na te streven. Vanaf het begin in 2013 is er onderzoek gestart om bij de deelnemers te meten wat er verandert wat betreft de fysieke en mentale capaciteit. Vanaf 15 oktober 2016 is het onderzoek omgezet in een promotieproject. Inmiddels weten we dat trainen voor de HandbikeBattle positieve effecten heeft op het piekvermogen en de piekzuurstofopname, maar ook op bijvoorbeeld op BMI en buikomvang (Hoekstra et al. 2016). Echter, heel veel dingen weten we ook nog niet, daarvoor is meer onderzoek nodig. 

Doel van het onderzoek

Het doel is om de teamdeelnemers zowel fysiek als mentaal zorgvuldig te monitoren. De resultaten daarvan worden gebruikt om:

1.     (individuele) resultaten terug te koppelen aan de centra en deelnemers zodat zij deze kunnen gebruiken voor het opstellen van de training

2.     meer kennis te verwerven over effecten van handbiketraining op mentale en fysieke uitkomstmaten en de samenhang daartussen

3.     deze nieuwe kennis vervolgens te implementeren in de centra en op te schrijven in een evidence-based richtlijn

Persoonlijk voordeel

Het onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de fitheid, de training, het zelfvertrouwen en de kwaliteit van leven voordat de training voor de HandbikeBattle start en op het moment van de HandbikeBattle. Door het in kaart brengen van de fitheid kan er een goed trainingschema worden opgesteld. Tevens kan er door het monitoren van de training (trainingsduur en hoe zwaar het is) een indicatie verkregen worden of men te zwaar of te licht traint. Op die manier kan de handbiker goed en veilig trainen. 

Wie voert het uit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen alle deelnemende revalidatiecentra. Het zal worden uitgevoerd door verscheidene therapeuten en revalidatieartsen in de revalidatiecentra en gecoordineerd worden door onderzoeker Drs. Ingrid Kouwijzer (werkzaam in Heliomare), en begeleid worden door Dr. Sonja de Groot (werkzaam in Reade en bij het centrum voor Bewegingswetenschappen in Groningen) en Dr. Linda Valent (werkzaam in Heliomare). Prof. dr. Luc van der Woude (Centrum voor Bewegingswetenschappen en het Centrum voor Revalidatie UMCG / Rijksuniversiteit Groningen) en Prof. Dr. Marcel Post (Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, De Hoogstraat Revalidatie en het Hersencentrum van het UMC Utrecht en het Centrum voor Revalidatie van het UMCG / Rijksuniversiteit Groningen) zijn de promotoren.

Wat houdt deelname precies in?

Zie ook de proefpersooninformatiebrief en toestemingsverklaring.

Op vaste tijdstippen zullen fysieke testen en vragenlijsten worden afgenomen bij de deelnemers aan het onderzoek. De volgende meetmomenten zullen daarbij worden aangehouden: Vlak voor de start van de trainingen (januari/februari), vlak voor de beklimming van de berg (eind mei/begin juni), 4 maanden na de beklimming van de berg (oktober) en 1 jaar na de beklimming van de berg (mei/juni). Tijdens de laatste twee metingen zullen alleen (digitaal) vragenlijsten worden afgenomen. Tijdens de laatste meting zal een deel van de proefpersonen echter worden gevraagd om de fysieke testen nogmaals uit te voeren. Een aantal testen zal in ieder geval worden afgenomen als screening voor de HandbikeBattle, ook als u niet deelneemt aan het onderzoek. Naast deze vaste metingen zal de trainingsintensiteit in kaart worden gebracht en zullen er metingen worden verricht tijdens de week in Oostenrijk.

 

Verantwoording

Het onderzoek is goedgekeurd door de ethische commissie van het centrum voor Bewegingswetenschappen, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen. 

Alle gegevens uit het onderzoek worden bewaard en verwerkt en zullen vertrouwelijk behandeld worden. Deze geregistreerde gegevens zijn alleen ter inzage voor de daartoe geautoriseerde en gekwalificeerde onderzoeksmedewerkers. 

Factsheets

Op onze site zijn de resultaten uit het HandbikeBattle-onderzoek terug te vinden in laagdrempelige factsheets (zie onder voorbereiding/downloads).

Publicaties in internationale tijdschriften

1.     Effects of four-month handbike training under free-living conditions on physical fitness and health in wheelchair users.† S. Hoekstra S, L. Valent, D. Gobets, L. van der Woude, S. de Groot. Disabil Rehabil. 2016 Jul 6:1-8. 

2.     Mountain time trial in handcycling: exercise intensity and predictors of race time in people with spinal cord injury. S. de Groot, K. Postma, L. van Vliet, R. Timmermans, L. Valent. Spinal Cord. 2014 Jun;52(6):455-61.

3.     Relationship between internal and external handcycling training load in people with spinal cord injury. S. de Groot, S.P. Hoekstra, P. Grandjean Perrenod Comtesse, I. Kouwijzer, L.J. Valent. Journal Rehabilitation Medicine, submitted, 2017.

4.     Predictive models and reference values for peak power output during handcycling in people with a chronic spinal cord injury. I. Kouwijzer, L. Valent, R. Osterthun, L. van der Woude, S. de Groot. In preparation. 

5.     Body composition in people with spinal cord injury: responsiveness, associations among outcome measures and effect of handcycle training. S.de Groot, I. Kouwijzer, S. de Groot, M. Baauw, R. Broeksteeg, L. Valent. In preparation.

Publicaties in nationale tijdschriften

6.     Trainen voor de HandbikeBattle: effecten op fitheid en herstel. L.J.M. Valent, D. Gobets, L. Holst, L. van Vliet, K. Postma, S. de Groot. Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde 2014, 3: 99-104. 

7.     Trainen voor de HandbikeBattle: mentale effecten. C.M.C. van Leeuwen, J. Verwer, C.F. van Koppenhagen, R. Timmermans, S. de Groot, L.J.M. Valent. Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde 2014, 3: 105-108. 

8.     Valide monitoren van handbiketrainingen. S. Hoekstra, L.J.M.† Valent, P. Grandjean Perrenod Comtesse, S. de Groot. Sportgericht 2015, 5: 18-22.

Presentaties op internationale bijeenkomsten

1.     Training for a handcycling mountain time trial: pilot study on the benefits for fitness. L. Valent, K. Postma, L. van Vliet, D. Gobets, S. de Groot. RehabMove congres, Groningen, 2014. 

2.     Mountain time trial in handcycling: pilot study on exercise intensity and predictors of race time. S. de Groot, K. Postma, L. van Vliet, R. Timmermans, L. Valent. ISCOS congres, Maastricht, 2014. 

3.     Training for a handcycling mountain time trial: pilot study on the benefits for fitness. L. Valent, K. Postma, L. van Vliet, D. Gobets, S. de Groot. ISCOS congres, Maastricht, 2014. 

4.     The effects of 4 months handcycling training under free-living conditions on physical fitness and health outcomes. S.P. Hoekstra, L.J.M. Valent, D. Gobets, L.H.V. van der Woude, S. de Groot. Science & Cycling congres, Utrecht, juli 2015.

5.     Training for the HandbikeBattle: pilot study on the benefits of fitness. L. Valent, K. Postma, L. van Vliet, D. Gobets, S. de Groot. NoSCoS congres, Trondheim, september 2015.

6.     The role of rehabilitation to enhance an active lifestyle & sport participation in people with a disability. S. de Groot. ECSS congres, Wenen, juni 2016.

7.     Relationship between internal and external training load in handcyclists. S. de Groot, S.P. Hoekstra, P. Grandjean Perrenod Comtesse, I. Kouwijzer, L.J. Valent. Vista congres, Toronto, september 2017.

8.     Predictive models and reference values for peak power output during handcycling in people with a chronic spinal cord injury. I. Kouwijzer, L. Valent, R. Osterthun, L. van der Woude, S. de Groot. Vista congres, Toronto, september 2017.

9.     Body composition in people with a spinal cord injury: associations among outcome measures and effect of handcycle training. S.de Groot, I. Kouwijzer, S. de Groot, M. Baauw, R. Broeksteeg, L. Valent. ISCOS congres, Dublin, oktober 2017.

10.  Predictive models and reference values for peak power output during handcycling in people with a chronic spinal cord injury. I. Kouwijzer, L. Valent, R. Osterthun, L. van der Woude, S. de Groot. DCRM congres, Maastricht, november 2017.

Presentaties op nationale bijeenkomsten

11.  HandbikeBattle, effects on health and fitness. S. de Groot. College behorend bij het vak Rehabilitation II, Human Movement Sciences, UMCG / Rijksuniversiteit Groningen. September 2015

12.  HandbikeBattle, effects on health and fitness. S. de Groot. College behorend bij het vak Rehabilitation II, Human Movement Sciences, UMCG / Rijksuniversiteit Groningen. September 2016

13.  HandbikeBattle: bergen overwinnen, grenzen verleggen. S. de Groot. Jubileumcongres St. Maartenskliniek, Nijmegen, oktober 2016. 

14.  HandbikeBattle onderzoek. I. Kouwijzer & Linda Valent. NVDG congres, mei 2017. 

15.  HandbikeBattle. I. Kouwijzer. College voor studenten Geneeskunde vanuit het AMC, Amsterdam, Juli 2017

16.  HandbikeBattle, effects on health and fitness. S. de Groot. College behorend bij het vak Rehabilitation II, Human Movement Sciences, UMCG / Rijksuniversiteit Groningen. September 2017

 

Contact en informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderzoek@handbikebattle.nl

Wordt ook lid van de HandbikeBattle Trainingsgroep op Facebook: https://www.facebook.com/groups/HandbikeBattleTrainingsgroep/

 

Sponsoren HandbikeBattleonderzoek

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door:

  • Revalidatiefonds
  • Stichting Mitialto
  • Heliomare
  • UMCG / Rijksuniversiteit Groningen
  • Stichting Handbike Events
  • Reade
  •  
  •  
  •