Algemeen

Doel van het onderzoek

Het doel is om de teamdeelnemers zowel fysiek als mentaal zorgvuldig te monitoren. De resultaten daarvan worden gebruikt om:

  1. (individuele) resultaten terug te koppelen aan de centra en deelnemers zodat zij deze kunnen gebruiken voor het opstellen van de training
  2. Meer kennis te verwerven over effecten van handbiketraining op mentale en fysieke uitkomstmaten en de samenhang daartussen
  3. Deze nieuwe kennis vervolgens te implementeren in de centra en op te schrijven in een evidence-based richtlijn

Wie voert het uit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen alle deelnemende revalidatiecentra. Het zal worden uitgevoerd door verscheidene therapeuten en revalidatieartsen in de revalidatiecentra en gecoordineerd worden door onderzoeker Drs. Ingrid Kouwijzer (werkzaam in Heliomare), en begeleid worden door Dr. Sonja de Groot (werkzaam in Reade en bij het centrum voor Bewegingswetenschappen in Groningen) en Dr. Linda Valent (werkzaam in Heliomare). Prof. dr. Luc van der Woude (Centrum voor Bewegingswetenschappen en het Centrum voor Revalidatie UMCG / Rijksuniversiteit Groningen) en Prof. Dr. Marcel Post (Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, De Hoogstraat Revalidatie en het Hersencentrum van het UMC Utrecht en het Centrum voor Revalidatie van het UMCG / Rijksuniversiteit Groningen) zijn de promotoren.

Wat houdt deelname precies in?

Zie ook de proefpersooninformatiebrief en toestemingsverklaring onder Deelname/ Downloads.

Op vaste tijdstippen zullen fysieke testen en vragenlijsten worden afgenomen bij de deelnemers aan het onderzoek. De volgende meetmomenten zullen daarbij worden aangehouden: Vlak voor de start van de trainingen (januari/februari), vlak voor de beklimming van de berg (eind mei/begin juni), 4 maanden na de beklimming van de berg (oktober) en 1 jaar na de beklimming van de berg (mei/juni). Tijdens de laatste twee metingen zullen alleen (digitaal) vragenlijsten worden afgenomen. Tijdens de laatste meting zal een deel van de proefpersonen echter worden gevraagd om de fysieke testen nogmaals uit te voeren. Een aantal testen zal in ieder geval worden afgenomen als screening voor de HandbikeBattle, ook als men niet deelneemt aan het onderzoek. Naast deze vaste metingen zal de trainingsintensiteit in kaart worden gebracht en zullen er metingen worden verricht tijdens de week in Oostenrijk. Door het in kaart brengen van de fitheid kan er een goed trainingschema worden opgesteld. Tevens kan er door het monitoren van de training (trainingsduur en hoe zwaar het is) een indicatie verkregen worden of men te zwaar of te licht traint. Op die manier kan de handbiker goed en veilig trainen. 

Verantwoording

Het onderzoek is goedgekeurd door de ethische commissie van het centrum voor Bewegingswetenschappen, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen.  Alle gegevens uit het onderzoek worden bewaard en verwerkt en zullen vertrouwelijk behandeld worden. Deze geregistreerde gegevens zijn alleen ter inzage voor de daartoe geautoriseerde en gekwalificeerde onderzoeksmedewerkers.

Contact en informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderzoek@handbikebattle.nl

Wordt ook lid van de HandbikeBattle Trainingsgroep op Facebook: https://www.facebook.com/groups/HandbikeBattleTrainingsgroep/

Sponsoren HandbikeBattleonderzoek

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door: