Revalidatie Nederland

Revalidatie Nederland bestaat sinds 1967. De vereniging biedt een platform voor haar leden, behartigt hun belangen, ondersteunt hen en zorgt voor gemeenschappelijke beleidsontwikkeling bij onderwerpen zoals transparantie van kwaliteit, informatievoorziening of de doorontwikkeling van DBC’s. Zo kunnen de leden zich richten op het verlenen van revalidatiezorg en het voortdurend verbeteren daarvan.

De leden

Alle revalidatiecentra in Nederland zijn lid. Naast de revalidatiecentra is er een zelfstandige revalidatieartsenpraktijk lid en zijn er steeds meer ziekenhuizen die belangstelling tonen voor het lidmaatschap. Medisch specialistische revalidatie in ziekenhuizen kan onder onder de verantwoordelijkheid van een revalidatiecentrum vallen. Van de ziekenhuizen waarbij dat niet het geval is, zijn er inmiddels 12 lid van Revalidatie Nederland. Daarmee vormen de leden van Revalidatie Nederland een landelijk dekkend netwerk, waar jaarlijks zorg wordt geboden aan ongeveer 90.000 patiënten. In de branche werken bijna 9.000 mensen.